Asbestcheck en Asbestinventarisatie

WoningSchouw voert de Asbestcheck en Asbestinventarisatie uit in verschillende modules. Indien gewenst checken we tijdens een bouwtechnische keuring de bouwkundige onderdelen op verdenking van asbestverdachte materialen. Zo heeft u niet alleen de exacte weergave van de bouwtechnische kwaliteit van de woning, maar weet u ook of er asbestverdachte materialen aanwezig zijn. Wij voeren geen asbestsaneringen uit, maar richten ons uitsluitend op onafhankelijk onderzoek en advies. 

Asbestcheck
Een Asbestcheck is bedoeld bij de aan- of verkoop van een woning. Deze Asbestcheck wordt uitgevoerd zonder destructief onderzoek en enkel in combinatie met een bouwtechnische keuring. Het betreft een direct waarneembare visuele beoordeling op de aanwezigheid van asbestverdachte materialen. Naast het bouwtechnisch rapport ontvangt u een Asbestcheck rapport waarin de asbestverdachte materialen zijn gelokaliseerd en gedigitaliseerd. Dit onderzoek is exclusief risicobeoordeling NEN 2991, monsterneming en laboratorium analyse NEN 5896 en is niet geschikt voor het aanvragen van een renovatie of sloopvergunning.

De Asbestcheck kost € 85,- en is alleen in combinatie met een bouwtechnische keuring mogelijk.

Asbestinventarisatie
Lichtdestructief en eventueel vervolgonderzoek met destructief, als hier reden toe is naar aanleiding van het licht destructieve onderzoek
De Asbestinventarisatie is een inventarisatie van direct waarneembaar asbestverdacht materiaal. Deze inventarisatie vindt plaats op basis van licht destructief onderzoek. Tijdens de inventarisatie zullen monsters worden genomen, zodat met zekerheid kan worden gezegd of het asbestverdachte materiaal ook asbesthoudend is.

Wanneer tijdens een Asbestinventarisatie een redelijk vermoeden is van niet direct waarneembaar asbestverdacht materiaal wordt in de Asbestinventarisatie geadviseerd om een vervolgonderzoek uit te laten voeren of deze wordt indien mogelijk direct uitgevoerd. Tijdens dit vervolgonderzoek zal destructief onderzoek worden uitgevoerd. (bijvoorbeeld door het weghalen van meerdere stenen om de spouw te kunnen onderzoeken)

De Asbestinventarisatie is er vanaf € 445,- incl. 2 materiaalmonsters. Kosten extra materiaalmonster € 36,30. Door de deskundige is tijdens de inventarisatie te bepalen of er meer materiaalmonsters nodig zijn.

Certificering SC 540
WoningSchouw werkt samen met een gecertificeerd SC 540 inventarisatiebedrijf (certificeringnummer: Ascertcode 02-D020050-01).

Wilt u een Asbestcheck of Asbestinventarisatie aanvragen? KLIK HIER