Nulfase meting in de buurt van gaswinning of heiwerkzaamheden

Om welke redenen kan een nulfase meting aangevraagd worden? Een nulfase meting (als bijvoorbeeld bij u in de buurt gaswinning, heiwerk- of rioleringswerkzaamheden gaan of plaatsvinden, is het verstandig voor aanvang een nulfase meting. Wij kunnen dan een beeld vormen van de situatie voor aanvang van de werkzaamheden. Hiermee staat u sterker op de vraag of schade is ontstaan of dat deze schade al aanwezig was voor aanvang van de werkzaamheden.