vraag hier uw bouwtechnische keuring via WhatsApp aan.

Opleveringskeuring nieuwbouw

Wat is er nu exact gebouwd of verbouwd, is het conform de tekening die u heeft, hoe is de afwerking, klopt de maatvoering, zijn de juiste materialen gebruikt, zijn er geen zaken weggewerkt? 

Op het moment dat uw (ver-)nieuwbouwwoning wordt opgeleverd heeft u vragen en in een kort tijdsbestek moet u de oplevering doornemen met de uitvoerder of de aannemer. Om u hierbij optimaal te helpen heeft WoningSchouw de opleveringskeuring ontwikkeld. 

Wat houdt een opleveringskeuring in?
De opleveringskeuring is een nader onderzoek van een nieuwbouwwoning of verbouwing in relatie tot het bouwbesluit en de afwerking. Een bouwkundige van WoningSchouw, die gespecialiseerd is in nieuwbouw en het bouwbesluit, onderwerpt de woning aan een inspectie. Van de gebreken en/of tekortkomingen wordt een proces-verbaal opgemaakt waarop alle punten zijn vermeld. De uitvoerder of aannemer zal na ondertekening van dit proces-verbaal zorg moeten dragen voor het herstel en/of de verbetering van de beschreven punten.

De kosten voor een opleveringskeuring van anderhalf uur bedragen € 375,- incl. btw. voor woningen tot 500 m³.
per 100 m³ meer inhoud volgt een toeslag van € 35,- incl. btw.
Per half uur meer volgt een toeslag van € 75,- incl. btw.

Om direct een opleveringskeuring aan te vragen KLIK HIER