Monument content

De verkoop of aankoop van een monument is bijzonder
Bij de keuring via een Monument-Content® worden de objecten beoordeeld naar leeftijd, bouwaard en toegepaste materialen in relatie tot de eisen en voorwaarden van die tijd. Deze keuringsmethodiek vraagt om speciale kennis van bouwstijlen en bouwmaterialen. Keuringen op monumenten worden uitgevoerd door onze gespecialiseerde bouwkundigen die al jarenlang ervaring hebben in het inspecteren van monumentale gebouwen.

Wel of geen monument en wat kost het onderhoud dan wel niet?
Het Monument-Content® is een geregistreerd handelsmerk dat alleen te verkrijgen is als men te maken heeft met een monumentaal object dat op de gemeentelijk of rijks Monumentenregister staat vermeld. Specifiek bij deze keuring is dat er een meerjaren onderhoudsplanning wordt uitgebracht, zodat men exact kan zien wat de onderhoudskosten over een aantal jaren zijn. Anders dan het reguliere bouwtechnische rapport voor woningen zijn ook hier specifieke onderdelen van monumenten opgenomen zoals o.a. pironnen, balustrades, uurwerken, schouwen, plafonds e.d. die het monument waardevol maken.

Subsidie mogelijk?
Het rapport Monument-Content® wordt bij zowel bij gemeentes en rijk geaccepteerd als leidraad voor de aanvraag van subsidies. Met name bij aankoop is het van belang dat u duidelijke inzage verkrijgt in de specifieke details van een monument die over het geheel genomen normaliter meer aandacht (dus geld) vragen dan bij de normale woningbouw. Ook eigenaren die een monument bewonen kunnen een Monument-Content® aanvragen om b.v. onderhoud vast te stellen of om het onderhoud te begeleiden.

Combinatie met energiebesparing
Ook kent WoningSchouw een combinatie opname Monumentcontent en een energieadvies. Over het algemeen is het energieverbruik in een monument veel meer dan in een reguliere woning. Niet alleen door energieverbruik voor warmte, ook de verlichting in een monument is niet te vergelijken met een gewoon woonhuis. WoningSchouw heeft diverse projecten uitgevoerd voor energiebesparing in monumenten in overeenstemming met de monumentencommissie.