Nulfase meting

Om welke redenen kan een nulfase meting aangevraagd worden?

Een nulfase meting is verstandig om voor aanvang van diverse werkzaamheden in te plannen.
bij deze werkzaamheden moet u denken aan: gaswinning, heiwerkzaamheden, rioleringswerkzaamheden, sloop en verbouwingen.

Wij kunnen dan een beeld vormen van de situatie voor aanvang van de werkzaamheden. Hiermee staat u sterker op de vraag of schade is ontstaan of dat deze schade al aanwezig was voor aanvang van de werkzaamheden.

Wij nemen de woning of het bedrijfspand op door middel van het maken van foto's en het in kaart brengen van de huidige gebreken/scheuren van het pand.
Deze gebreken en scheuren worden genoteerd en gefotografeerd, van het geheel ontvangt u een nulfase rapport.
 

Wilt u de nulfase meting aanvragen? KLIK HIER