vraag hier uw bouwtechnische keuring via WhatsApp aan.

Veiligheidskeuring Gas en Elektra

Tot 1998 werden de installaties (gas en elektra) in een woning bij een aan- of verkoop altijd gekeurd door de energiebedrijven. Door de privatisering van deze bedrijven en veranderde wetgeving van de overheid is deze controle helemaal weggevallen en is de staat en toestand van de installaties in de woning geheel voor rekening, risico en verantwoording van de eigenaar . 

Binnen de branche zijn gezamenlijk beoordelingsafspraken gemaakt en zijn vastgelegd in de NEN 8025. In deze NEN is nader beschreven waaraan de gas en elektra installaties in het oogpunt van veiligheid moeten voldoen.

Aspecten van de veiligheidskeuring
  • Gasleiding (op lekkage, middels een drukmeting).
  • Aangesloten gastoestellen (op lekkage).
  • Veiligheid meterkast en elektrasysteem waaronder ook b.v. de wandcontactdozen.


Diverse testen m.b.t. elektrasysteem zoals
  • Testen aardlekschakelaars (afvaltijd en uitschakelstroom).
  • Isolatiemeting (is de bedrading goed in de woning).
  • Aardcircuitmeting (voldoet de aarding van het systeem).

LET OP: wij voeren deze keuring enkel uit in leegstaande woningen.
Wilt u zich in uw eigen huis ook veilig voelen vraag dan onze veiligheidskeuring aan en KLIK HIER